Wij nemen iedere klacht serieus

QUOLE for men is een handelsnaam van Medisch Centrum Waalre en valt daarmee onder het beleid en de directie van Medisch Centrum Waalre. QUOLE for men en daarmee Medisch Centrum Waalre neemt goede zorg serieus en vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. Bij Medisch Centrum Waalre doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste contact tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het uiten van een klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Patiënten Zorgsector.

Deze wet  heeft de overheid opgesteld omdat zij wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

QUOLE for men leert van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Wij staan dan ook open voor klachten en ongewenste gebeurtenissen zodat wij ervan kunnen leren. Om zo de zorg die wij bieden aan u als patiënt verbeteren. Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Blijf er niet te lang mee rondlopen. We horen of lezen uw reactie zo snel mogelijk zodat we de klacht in een vroeg stadium met u kunnen oplossen.

U kunt de klachten-/geschillenregeling van QUOLE for men (by Medisch Centrum Waalre) hieronder vinden.

Klachten-en geschillenregeling

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld kunnen worden dan schakelen we een onafhankelijke instantie in. Zo worden alle belangen zo goed mogelijk behartigd. Via deze link vindt u de contactgegevens van deze instantie.