Het ZKN-keurmerk, een garantie voor kwaliteit

QUOLE for men is een handelsnaam van QUOLE Medisch Centrum Waalre. QUOLE Medisch centrum Waalre heeft in oktober 2011 het kwaliteitskeurmerk van brancheorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) behaald. Op de website van ZKN kunt u ons dan ook vinden in het overzicht van aangesloten klinieken met het ZKN-Keurmerk.

Brancheorganisatie ZKN

Het ZKN-keurmerk van QUOLE for men

De brancheorganisatie ZKN ziet erop toe dat de kwaliteit van de aangesloten klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een keurmerk voldoen dan ook aan de strenge kwaliteitseisen die ook gelden voor reguliere ziekenhuizen.Om de kwaliteit te waarborgen en het keurmerk te mogen behouden vindt er ieder jaar een herkeuring plaats.

Onafhankelijkheid van het ZKN-keurmerk

De onafhankelijkheid van het ZKN-keurmerk wordt bewaakt en geborgd door het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen bepaalt aan welke eisen klinieken moeten voldoen om het ZKN-keurmerk te behalen. Het College heeft als belangrijkste taak het bewaken van de kwaliteit en actualiteit van de keurmerkeisen. Zij stelt zelf voorstellen tot aanpassing van de eisen op, bijvoorbeeld omdat eisen niet meer actueel of onduidelijk zijn. Daarnaast beoordeelt het College suggesties van derden en stelt deze zo nodig vast. Tevens bepaalt het College met welke regelmaat controles worden uitgevoerd en waar controleurs aan moeten voldoen.

Het College bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante marktpartijen. Dit zijn wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, Kiwa, LRQA (Lloyd’s Register), verzekeraars en ZKN. Met het College van Deskundigen blijft de kwaliteit van het ZKN-keurmerk afgestemd op de eisen van deze tijd.