Bij QUOLE for men bent u geen nummer, maar gast

QUOLE for men valt onder Quole Medisch Centrum Waalre. Quole Medisch Centrum Waalre is een IMSZ. Een IMSZ is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Hier kunt u terecht voor verzekerde en onverzekerde medisch specialistische zorg. Ervaren specialisten verrichten planbare, kleinschalige behandelingen die in één dag met eventueel één overnachting kunnen worden uitgevoerd. Alle specialisten die verbonden zijn aan Quole Medisch Centrum Waalre en daarmee aan QUOLE for men zijn tevens werkzaam in een regulier ziekenhuis.

Verzekerde zorg bij QUOLE for men

Als IMSZ mag QUOLE for men (Medisch Centrum Waalre) van het ministerie van volksgezondheid verzekerde zorg verlenen. Deze toestemming is verleend voor de specialismen orthopedie, dermatologie, plastische chirurgie en algemene chirurgie. Behandelingen met een medische indicatie worden – na verwijzing van huisarts of specialist- in het medisch centrum uitgevoerd. Hiervoor heeft QUOLE een poli en volledig ingerichte operatiekamers. Deze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekering. U heeft dan wel een verwijzing nodig van uw huisarts.

Operatiekamer QUOLE for men voor verzekerde zorg en plastische chirurgie

Wat kunt u van QUOLE for men verwachten?

Een behandeling bij QUOLE for men kenmerkt zich door een zeer persoonlijke benadering. U wordt gezien en behandeld door dezelfde specialist in een sfeervolle geruststellende omgeving. Wij vinden het belangrijk dat de specialist meer tijd heeft voor de patiënt. Het vaste team van medewerkers is dermate hoog opgeleid, dat zij de patiënt vanaf het eerste telefonisch contact tot en met de nazorg kunnen begeleiden en informeren. Het motto van het centrum is dan ook:”Bij QUOLE for men bent u geen nummer, maar gast.”

Bent u benieuwd naar de reacties van patiënten die een behandeling hebben gehad bij QUOLE for men. Kijk dan op Zorgkaart Nederland.

Wachttijden bij QUOLE for men

QUOLE for men besteedt veel zorg aan de planning van de zorg. Daarbij Is QUOLE een kleinschalige kliniek. Daardoor zijn we in staat de wachtlijsten en de wachttijd tussen consult en behandeling zo kort mogelijk te houden. Bekijk hier de actuele wachttijden.

BRMO en MRSA

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. MRSA, ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd, is één van de bekendste. In de Nederlandse ziekenhuizen wordt beleid gevoerd om overdracht van resistente bacteriën te voorkomen. Hiervoor nemen zij speciale maatregelen, zoals een isolatie-verpleging.
Bent u besmet met MRSA? Dan is een operatie met dagbehandeling bij QUOLE for men niet mogelijk. We beschikken momenteel niet over de faciliteiten om patiënten met een MRSA-besmetting geïsoleerd te verplegen. Voor poliklinische behandelingen zijn er geen beperkingen.
Bent u verdacht voor dragerschap van MRSA of een andere BRMO-bacterie, dan worden er eerst kweken afgenomen om dit uit te sluiten. Dit gebeurt voordat een operatie wordt uitgevoerd. U kunt al verdacht zijn doordat u bijvoorbeeld veehouder bent of omdat u onlangs in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest.

Heeft u vragen over BRMO of MRSA, neem dan contact met ons op.

Recht op inzage medische gegevens

Patiënten, en burgers in het algemeen, hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dit recht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat de patiënt recht heeft op inzage en rectificatie. Het kan voorkomen dat u inzage wil hebben in het medisch dossier, bijvoorbeeld om mee te nemen naar een andere arts. Hier wordt uitgelegd hoe we hier binnen QUOLE for men / Medisch Centrum Waalre mee omgaan.