Korte wachttijden door planbare zorg

Vanwege de planbare zorg en de kleinschaligheid van QUOLE for men en Medisch Centrum Waalre, zijn we er op gericht om de wachtlijsten en de wachttijd tussen consult en behandeling zo kort mogelijk te houden. In het onderstaande overzicht vindt u de actuele wachttijden per specialisme. De wachttijden zijn gelijk voor alle zorgverzekeraars waar wij contracten mee afgesloten hebben.

Eerste
consult


Poliklinische
ingreep*


Operatie
dagopname*


Operatie met overnachting*


Plastische chirurgie 1-2 weken 1-2 weken 4-6 weken >8 weken
Orthopedie 1 week 1-2 weken 1-2 weken nvt
Dermatologie 1-2 weken 1-2 weken nvt nvt
Algemene Chirurgie 1 weken nvt 2-4 weken nvt

Quole Oisterwijk
(Plastische chirurgie)
1-2 weken 1-2 weken 8 weken >8 weken

* na 1e consult

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

korte wachttijden QUOLE for men

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.